17
Tháng 11 2012
Khối Phường, Xã
Viết bởi Administrator
In

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TÊN

ĐT

1

ĐTN Phường Quang Hanh

 Trương Duy Điệp

0978872666

0904687538

2

ĐTN Phường Cẩm Thạch

Hà Quốc Huy

01638032888

3

ĐTN Phường Cẩm Thủy

Nguyễn Đình Khánh

0932368589

4

ĐTN Phường Cẩm Trung

Lại Thị Thanh Thảo

0963682888

5

ĐTN Phường Cẩm Thành

Nguyễn Thị Hương

0936952217

6

ĐTN Phường Cẩm Tây

Đồng Thị Ngọc Anh

0984416684

7

ĐTN Phường Cẩm Bình

Đào Tuấn Biên

0936833564

8

ĐTN Phường Cẩm Đông

Dương Thị Hiền

0985545630

9

ĐTN Phường Cẩm Sơn

Trần Thị Thủy

0977976489

10

ĐTN Phường Cẩm Phú

Trần Duy Đại

0919755652

11

ĐTN Phường Cẩm Thịnh

Nguyễn Mạnh Tuấn

01648624607

12

ĐTN Phường Cửa Ông

Lê Hồng Phong

01688322839

13

ĐTN Phường Mông Dương

Hoàng Thị Thùy

0986476559

14

ĐTN Xã Cẩm Hải

Hà Mạnh Cường

01263422266

15

ĐTN Xã Cộng Hòa

Nguyễn Văn Thanh

01223389161

16

ĐTN Xã Dương Huy

Hoàng Quốc Dần

01698089601

 

 


Tin mới hơn:

Cập nhật ngày Thứ tư, 23 Tháng 4 2014 01:43