• Tin mới
  • Văn bản mới
cuocthi-05

Cơ quan thường trực

01
Tháng 12 2012
Cơ quan thường trực Thành Đoàn Viết bởi Administrator
PDF. In Email

 anh_khanh

Đồng chí: NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Cẩm Phả

Năm sinh:                23/02/1984

Dân tộc:                       Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

    - Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Cử nhân hành chính, Cử nhân quản trị tài chính kế toán.     

    - Lý luận chính trị: Trung cấp (đang học Cao cấp)

ĐT: 0937.723.888

 

 

 le_thi_thu_thuy

Đồng chí:       LÊ THỊ THU THỦY
Chức vụ: Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm UBKT, Phó Chủ tịch Hội LHTN, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố

Năm sinh:               02/8/1984

Dân tộc:                     Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

        - Chuyên môn: Cử nhân Khoa học Việt Nam học   

        - Lý luận chính trị: Trung cấp

ĐT: 0906.086.166

 

 
          283f81252055c40b9d44

Đồng chí: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Chức vụ: Phó Bí thư Thành Đoàn

Năm sinh:                  30/10/1991

Dân tộc:                        Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

        - Chuyên môn: Cử nhân Hành chính học

          - Lý luận chính trị: Đang học Trung cấp

ĐT: 0397.333.727

 

 

Đồng chí: LÊ THỊ DUYÊN

Chức vụ:      Cán bộ Thành Đoàn

Năm sinh:                 08/03/1996

Dân tộc:                    Sán Dìu

Trình độ:

   - Chuyên môn: Đại học, Chuyên ngành Quản lý Công

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp

ĐT: 035.569.2918

 

Đồng chí: Đỗ Thái Tùng

Chức vụ:      Cán bộ Thành Đoàn

Năm sinh:                 27/9/1994

Dân tộc:                    Kinh

Trình độ:

   - Chuyên môn: Đại học, Chuyên ngành Bảo vệ thực vật

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp

ĐT: 085.851.0123

Cập nhật ngày Thứ ba, 03 Tháng 9 2019 07:38