• Tin mới
 • Văn bản mới
cuocthi-05

Giới thiệu chung

02
Tháng 6 2017
Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cẩm Phả khóa XXI nhiệm kỳ 2017-2022 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

 anh_khanh

Đồng chí: NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Cẩm Phả

Năm sinh:            23/02/1984

Dân tộc:                    Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

   - Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân hành chính, Cử nhân quản trị tài chính kế toán

   - Lý luận chính trị: Trung cấp (đang học Cao cấp)

 

 le_thi_thu_thuy

Đồng chí:      LÊ THỊ THU THỦY
Chức vụ: Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm UBKT, Phó Chủ tịch Hội LHTN, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố

Năm sinh:              02/8/1984

Dân tộc:                     Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

  - Chuyên môn: Cử nhân Khoa học Việt Nam học   

   - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

       283f81252055c40b9d44

Đồng chí: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Chức vụ: Phó Bí thư Thành Đoàn Cẩm Phả

Năm sinh:            30/10/1991

Dân tộc:                   Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

         - Chuyên môn: Cử nhân Hành chính học

          - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 

Đồng chí:    LÊ VĂN VINH
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Thành phố khóa XXI. Bí thư Chi đoàn Công an thành phố

Năm sinh:         02/12/1987

Dân tộc:                  Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

 - Chuyên môn: Đại học

 - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 

11

 

Đồng chí:       Đỗ Trần Hanh
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI, Bí thư ĐTN phường Cẩm Sơn

Năm sinh:            10/07/1993

Dân tộc:                  Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

      - Chuyên môn: Đại học

      - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 Nguyn_Thnh_Long

Đồng chí:  NGUYỄN THÀNH LONG
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI, Bí thư ĐTN phường Cẩm Thành

Năm sinh:            20/12/1990

Dân tộc:                   Kinh

Trình độ:

     - Chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng.

       - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 Nguyn_Duy_Hiu

Đồng chí:     NGUYỄN DUY HIẾU
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Phó Bí thư Đoàn trường THPT Cẩm Phả.

Năm sinh:             23/9/1986

Dân tộc:                   Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

-Chuyên môn: Đại học thể dục thể thao

-Lý luận chính trị: Đang học trung cấp

 

 IMG_2389

Đồng chí:     PHẠM THỊ HUYỀN TRANG
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Bí thư ĐTN phường Cẩm Bình

Năm sinh:             11/12/1993

Dân tộc:                    Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

    - Chuyên môn: Cử nhân kế toán, 

    - Lý luận chính trị: Đang học Trung cấp

 

 

 nguyn_tun_anh

Đồng chí:     NGUYỄN TUẤN ANH
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Phó Bí thư ĐTN phường Cẩm Phú

Năm sinh:            24/9/1986

Dân tộc:                  Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

  - Chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

  - Lý luận chính trị: Sơ cấp

 

 trng_vn_dng

Đồng chí:     TRƯƠNG VĂN DŨNG
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Bí thư ĐTN phường Quang Hanh

Năm sinh:               25/5/1986

Dân tộc:                  Sán Dìu

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

  - Chuyên môn: Kỹ sư máy và thiết bị mỏ. Đang học văn bằng 2 ngành Luật

  - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 ngc_anh

Đồng chí:    NGUYỄN NGỌC ANH
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TN Thành phố khóa XXI. Bí thư ĐTN phường Cửa Ông

Năm sinh:            01/5/1992

Dân tộc:                 Kinh

Trình độ:

          - Chuyên môn: ĐH Mỏ địa chất, Đang học cao học Quản lý kinh tế

      - Lý luận chính trị: Đang học Trung Cấp

 

 hong_th_thy

Đồng chí: HOÀNG THỊ THÙY
Chức vụ: Ủy viên BCH Thành Đoàn khóa XX, Bí thư ĐTN phường Mông Dương

Năm sinh:            17/8/1984

Dân tộc:                   Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

          - Chuyên môn: Cử nhân Luật

          - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 l_tin_thnh

Đồng chí:        LÊ TIẾN THÀNH
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Bí thư ĐTN phường Cẩm Thủy

Năm sinh:            02/5/1990

Dân tộc:                  Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

       - Chuyên môn: Cử nhân quản trị doanh nghiệp

        - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 

 Nguyn_mnh_quyt

Đồng chí:  NGUYỄN MẠNH QUYẾT
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Dương Huy

Năm sinh:               17/12/1989

Dân tộc:                      Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

       - Chuyên môn: Đại học  hành chính

        - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 IMG_2387

Đồng chí: PHẠM THỊ THÚY
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Bí thư Đoàn Thanh niên phường Cẩm Tây

Năm sinh:                 28/03/1993

Dân tộc:                       Kinh

Trình độ:

    - Chuyên môn: Cử nhân kế toán

    - Lý luận chính trị: Đang học Trung Cấp

 

 

IMG_2385

Đồng chí:       Đặng Thị Thủy

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Bí thư Đoàn thanh niên phường Cẩm Trung

Năm sinh:               14/03/1992

Dân tộc:                     Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

          - Chuyên môn: Đại học

          - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 Phm_thanh_tng

Đồng chí:      PHẠM THANH TÙNG
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Phó Bí thư ĐTN Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả

Năm sinh:             10/12/1990

Dân tộc:                    Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

          - Chuyên môn: Bác sỹ

          - Lý luận chính trị: Sơ cấp

 

 Phm_th_huyn_Trang

Đồng chí:    PHẠM THỊ HUYỀN TRANG
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Bí thư Chi Đoàn Ngân hàng CP Sài Gòn - Hà Nội

Năm sinh:              14/9/1988

Dân tộc:                     Kinh

Trình độ:

          - Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

          - Lý luận chính trị: Sơ cấp

 

 Trn_Thu_thy

Đồng chí:         TRẦN THU THỦY
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Bí thư Chi đoàn Cty CP Môi trường đô thị Cẩm Phả

Năm sinh:              08/02/1993

Dân tộc:                     Kinh

Trình độ:

          - Chuyên môn: Kỹ sư công nghệ môi trường

          - Lý luận chính trị: Sơ cấp

 

      _khi_sm

Đồng chí:       DỖ KHẢI SÂM
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Bí thư Đoàn thanh niên phường Cẩm Thạch

Năm sinh:           30/10/1989

Dân tộc:               Sán Dìu

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

          - Chuyên môn: Đang học Đại học Luật

          - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 

IMG_2386

Đồng chí:         VŨ THỊ VÂN ANH
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Bí thư Đoàn thanh niên phường Cẩm Đông.

Năm sinh:              20/7/1990

Dân tộc:                   Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

      - Chuyên môn: Đang học Đại học Luật
        - Lý luận chính trị: Trung Cấp

 

 Nguyn_Thy_Chi

Đồng chí:      NGUYỄN THÙY CHI
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. TPT Đội THCS Quang Hanh

Năm sinh:              15/3/1987

Dân tộc:                    Kinh

Trình độ:

          - Chuyên môn: Đại học sư phạm ngữ văn
          - Lý luận chính trị: Sơ cấp

 

 Trn_Th_Thu_Hng

Đồng chí: TRẦN THỊ THU HƯƠNG
Chức vụ: TPT Liên Đội THCS Nam Hải

Năm sinh: 05/10/1985

Dân tộc: Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

          - Chuyên môn: ĐH sư phạm Âm nhạc; Đại học công tác xã hội
          - Lý luận chính trị: Sơ cấp

 

 

 

Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 10 2019 02:47
 
25
Tháng 11 2012
Giới thiệu chung Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Cẩm Phả là một thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh, ở vùng Đông Bắc Bộ Việt Nam. Ngày 21 tháng 02 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP, Thành lập thành phố Cẩm Phả trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Vị trí địa lý

Cẩm Phả nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 200 km về phía đông bắc, cách thành phố Hạ Long 30 km, có toạ độ địa lý từ 20o58'10- 21o12' vĩ độ bắc, 107o10' - 107o23'50 kinh độ đông. Phía đông của thành phố giáp với huyện Vân Đồn, phía tây giáp huyệnHoành Bồ và thành phố Hạ Long, phía nam giáp thành phố Hạ Long và huyện Vân Đồn, và phía bắc giáp huyện Ba Chẽ và huyệnTiên Yên.

Điều kiện tự nhiên

Cẩm Phả có diện tích tự nhiên 486,45 km², địa hình chủ yếu đồi núi. Đồi núi chiếm 55,4% diện tích, vùng trung du 16,29%, đồng bằng 15,01% và vùng biển chiếm 13,3%. Ngoài biển là hàng trăm hòn đảo nhỏ, phần lớn là đảo đá vôiNhiệt độ trung bình năm khoảng 23oc, độ ẩm trung bình 84,6%, lượng mưa hàng năm 2.307 mm, mùa đông thường có sương mù.

Lịch sử

Đầu thế kỷ 19, Cẩm Phả là một xã thuộc tổng Hà Môn châu Tiên Yên. Năm 1831vua Minh Mệnh tách Cẩm Phả làm một tổng thuộc huyện Hoành Bồ, gồm 5 phố và và 3 , trong đó5 phố là Hạ Lâm, Núi Trọc, Ngã Hai, Mông Dương, Vạn Hoa và 3 gồm có Cẩm Phả, Đại LộcQuang Hanh.

Năm 1884Vua Tự Đức kí hiệp ước Patenotre công nhận sự bảo hộ của Pháp. Thay mặt triều đình nhà Nguyễn tổng đốc Tôn Thất Bật đã ký kết hiệp ước, bán vùng Đông Triều,Uông BíHòn GaiCẩm Phả cho Pháp với giá 25 vạn đồng. Ngày 24 tháng 8 năm 1886, Bavieaupour thành lập công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ (Société Francais des Charbonnages du Tôn Kin) độc quyền chiếm đoạt và khai thác than vùng Hòn Gai, Cẩm Phả, Mông Dương. Năm 1888, Pháp cho tiến hành thăm dò khai thác than trên cơ sở những lò cũ của dân bản xứ là người Sán Dìu, Thanh Phán, KinhTàyHoa...

Năm 1936Pháp lập châu Hà Tu bao gồm cả tổng Cẩm Phả và Hà Tu, tách khỏi Hoành Bồ trực thuộc tỉnh Quảng Yên. Năm 1940Pháp bỏ châu Hà Tu, lập châu Cẩm Phả bao gồm phía đông Hoành Bồ, phần lớn huyện Ba Chẽ và đảo Cái Bầu.

Ngày 27 tháng 9 năm 1945, chính quyền nhân dân Cẩm Phả, Cửa ông được thành lập. Lúc này Cẩm Phả và Cửa Ông trực thuộc khu đặc biệt Hòn GaiTháng 11 năm 1946, quân Pháp quay lại chiếm đóng. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, hai thị xã Cẩm Phả, Cửa Ông hợp thành liên thị xã.

Ngày 22 tháng 4 năm 1955Pháp rút khỏi Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả được hoàn toàn giải phóng. Ngày 12 tháng 11 năm 1956, thị xã Cẩm Phả chính thức được thành lập trực thuộc khu Hồng Quảng, gồm 7 phường: Cẩm Sơn, Cẩm Đông, Cẩm Tây, Cẩm Thành, Cẩm Trung, Cẩm Thủy, Cẩm Thạch; 3 thị trấn: Cọc 6, Cửa Ông, Mông Dương và 3 xã: Cẩm Bình, Quang Hanh, Thái Bình.

Sau năm 1975, Cẩm Phả trở thành huyện của Quảng Ninh. Ngày 16 tháng 1 năm 1979, chuyển xã Dương Huy thuộc huyện Hoành Bồ và xã Cộng Hòa của huyện Cẩm Phả về thị xã Cẩm Phả quản lý. Ngày 10 tháng 9 năm 1981, chia thị trấn Mông Dương thành phường Mông Dương và xã Cẩm Hải; chuyển thị trấn Cửa Ông thành phường Cửa Ông; chuyển thị trấn Cọc 6 thành phường Cẩm Phú; chuyển xã Thái Bình thành phường Cẩm ThịnhTháng 3 năm 1994Quần đảo Cô Tô tách ra khỏi huyện Cẩm Phả để thành lập huyện Cô Tô, phần còn lại của huyện Cẩm Phả đổi tên thành huyện Vân Đồn. Sau lại tách ra thành lập thị xã Cẩm Phả và huyện Vân Đồn mới. Ngày 16 tháng 8 năm 2001, chuyển 2 xã Cẩm Bình và Quang Hanh thành 2 phường có tên tương ứng. Ngày 21 tháng 2 năm 2012, thị xã Cẩm Phả chính thức trở thành thành phố Cẩm Phả .

Hành chính

Thành phố Cẩm Phả 2010 có 16 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 13 phường và 3  trực thuộc:

 • Phường Quanh Hanh
 • Phường Cẩm Thạch
 • Phường Cẩm Thủy
 • Phường Cẩm Trung
 • Phường Cẩm Thành 
 • Phường Cẩm Bình 
 • Phường Cẩm Tây
 • Phường Cẩm Đông
 • Phường Cẩm Sơn
 • Phường Cẩm Phú
 • Phường Cẩm Thịnh
 • Phường Cửa Ông 
 • Phường Mông Dương
 • Xã Dương Huy
 • Xã Cẩm Hải
 • Xã Cộng Hòa

Dân cư

Tính đến ngày 21 tháng 02 năm 2012, dân số tại thành phố Cẩm Phả có 195.800 người, với mật độ dân số đạt 403 người/km², dân sốnam chiếm 59% dân số nữ chiếm 47%. Hầu hết dân số ở đây là người Kinh chiếm 95,2% dân số, còn lại đáng kể là người Sán Dìu với 3,9%, các dân tộc khác sống xen kẽ rải rác trong địa bàn toàn thành phố. Người Cẩm Phả phần lớn là công nhân ngành than, có nguồn gốc từ vùng đồng bắc Bắc Bộ.

Giao thông

Quốc lộ 18 từ thành phố Hạ Long qua đèo Bụt chạy suốt lòng thành phố đến cực đông là cầu Ba Chẽ và đường nội thành kéo dài từ phường Cẩm Thạch tới phường Cẩm Đông là tuyến đường song song trục giao thông chính của Cẩm Phả. Đường 326 thường gọi là đường 18B từ Ngã Hai đến Mông Dương chạy ở phía tây dài 25 km chủ yếu dùng cho lâm nghiệp và vận tải mỏ. Tuyến xe buýt 01 chạy xuyên suốt thành phố. Cẩm Phả cũng có đặc thu đường sắt để vận chuyển than rất riêng biệt. Cẩm Phả trước kia có bến phà Vần Đồn nhưng sau khi xây cầu Vân Đồn bến ngừng hoạt động. Cẩm Phả có cảng Cửa Ông phục vụ các tàu lớn chủ yếu là tàu than và các bến tàu nhỏ phục vụ cho du lịch, thăm quan vịnh Bái Tử Long.

Kinh tế

Thành phố Cẩm Phả có rất nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế như công nghiệp khai thác chế biến than, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, chế tạo thiết bị điện, máy mỏ, xe tải nặng, công nghiệp đóng tàu, thương mại dịch vụdu lịch...Năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 14%, thu ngân sách thành phố là 751 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.300 USD.

Trữ lượng khoáng sản chủ yếu của Cẩm Phả là than đá, với tổng tiềm năng ước tính trên 3 tỷ tấn trong tổng số 8,4 tỷ tấn trữ lượng than của toàn tỉnh Quảng Ninh. Cẩm Phả có hệ thống đường sắt dùng chuyên chở than chạy dọc thành phố chở than đến Nhà máy Tuyển Than Cửa Ông Các mỏ than lớn như Cọc Sáu, Ðèo Nai, Cao Sơn, Mông Dương, Khe Chàm, Dương HuyThống Nhất. Ngoài ra, các khoáng sản khác như antimon, đá vôi, nước khoáng đều là những tài nguyên quí hiếm. Vùng núi đá vôi ở Cẩm Phả là nguồn nguyên liệu dồi dào cho việc phát triển các ngành sản xuất xi măng, nhiệt điện và vật liệu xây dựng, với Nhà máy xi măng Cẩm Phả. Thành phố Cẩm Phả có nghề khai thác hải sản với hơn 50 km bờ biển, nhưng chủ yếu là đánh bắt trong bờ, sản lượng thấp.

Du lịch

Cẩm Phả là thành phố với nhiều cảnh thiên nhiên đẹp, Đền Cửa Ông hàng năm thường mở hội vào tháng Giêng, thu hút hàng vạn khách tham quan, chiêm bái. Động Hang Hanh có cửa vào từ vịnh đi thuyền suốt lòng núi chưa được khai thác. Khu đảo Vũng Đục có nhiều hang động thích hợp cho việc tham quan. Ngoài Hòn Hai, đảo Nêm trong vịnh Bái Tử Long đã hình thành một khu nghỉ, ngơi của công nhân mỏ. Cẩm Phả còn có đảo Rều, một cơ sở nuôi thả hàng nghìn con khỉ vừa là nguồn nguyên liệu cho y dược vừa là một địa chỉ tham quan rất hấp dẫn.

 

Cập nhật ngày Thứ sáu, 25 Tháng 4 2014 03:51