• Tin mới
  • Văn bản mới
15a879107978408ca8253ea2bb273774-962
02
Tháng 6 2017
Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cẩm Phả khóa XXI nhiệm kỳ 2017-2022
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

 anh_khanh

Đồng chí: NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Cẩm Phả

Năm sinh:            23/02/1984

Dân tộc:                    Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

   - Chuyên môn: Cử nhân hành chính, Cử nhân quản trị tài chính kế toán, đang học Thạc sĩ quản lý kinh tế   

   - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 le_thi_thu_thuy

Đồng chí:      LÊ THỊ THU THỦY
Chức vụ: Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm UBKT, Phó Chủ tịch Hội LHTN, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố

Năm sinh:              02/8/1984

Dân tộc:                     Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

  - Chuyên môn: Cử nhân Khoa học Việt Nam học   

   - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 nguyn_th_thanh

Đồng chí: NGUYỄN THỊ THANH
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Cán bộ chuyên trách cơ quan Thành Đoàn Cẩm Phả

Năm sinh:            08/8/1989

Dân tộc:                   Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

         - Chuyên môn: Cử nhân lịch sử, Đang học Cao học Quản trị công

          - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 mnh_tun

Đồng chí:    NGUYỄN MẠNH TUẤN
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Thành phố khóa XXI. Bí thư ĐTN phường Cẩm Thịnh

Năm sinh:         19/01/1990

Dân tộc:                  Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

 - Chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế  - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 

Đồng chí:       NGUYỄN THẾ ANH
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI, Bí thư Chi đoàn Công an Thành phố

Năm sinh:            03/4/1983

Dân tộc:                  Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

      - Chuyên môn: Đang học Cảnh sát

      - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 Nguyn_Thnh_Long

Đồng chí:  NGUYỄN THÀNH LONG
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI, Bí thư ĐTN phường Cẩm Thành

Năm sinh:            20/12/1990

Dân tộc:                   Kinh

Trình độ:

     - Chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng.

       - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 Nguyn_Duy_Hiu

Đồng chí:     NGUYỄN DUY HIẾU
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Phó Bí thư Đoàn trường THPT Cẩm Phả.

Năm sinh:             23/9/1986

Dân tộc:                   Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

-Chuyên môn: Đại học thể dục thể thao

-Lý luận chính trị: Đang học trung cấp

 

 cao_th_phng

Đồng chí:     CAO THỊ PHƯƠNG
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Bí thư ĐTN phường Cẩm Bình

Năm sinh:             07/11/1986

Dân tộc:                    Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

    - Chuyên môn: Cử nhân kế toán, đang học cao học chuyên ngành công tác xã hội  

      - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 trn_th_thy

Đồng chí:       TRẦN THỊ THỦY
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI, Bí thư ĐTN phường Cẩm Sơn

Năm sinh:             06/6/1985

Dân tộc:                  Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

       - Chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

        - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 nguyn_tun_anh

Đồng chí:     NGUYỄN TUẤN ANH
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Phó Bí thư ĐTN phường Cẩm Phú

Năm sinh:            24/9/1986

Dân tộc:                  Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

  - Chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

  - Lý luận chính trị: Sơ cấp

 

 trng_vn_dng

Đồng chí:     TRƯƠNG VĂN DŨNG
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Bí thư ĐTN phường Quang Hanh

Năm sinh:               25/5/1986

Dân tộc:                  Sán Dìu

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

  - Chuyên môn: Kỹ sư máy và thiết bị mỏ. Đang học văn bằng 2 ngành Luật

  - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 ngc_anh

Đồng chí:    NGUYỄN NGỌC ANH
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TN Thành phố khóa XXI. Bí thư ĐTN phường Cửa Ông

Năm sinh:            01/5/1992

Dân tộc:                 Kinh

Trình độ:

          - Chuyên môn: ĐH Mỏ địa chất, Đang học cao học Quản lý kinh tế

      - Lý luận chính trị: Đang học Trung Cấp

 

 hong_th_thy

Đồng chí: HOÀNG THỊ THÙY
Chức vụ: Ủy viên BCH Thành Đoàn khóa XX, Bí thư ĐTN phường Mông Dương

Năm sinh:            17/8/1984

Dân tộc:                   Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

          - Chuyên môn: Cử nhân Luật

          - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 l_tin_thnh

Đồng chí:        LÊ TIẾN THÀNH
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Bí thư ĐTN phường Cẩm Thủy

Năm sinh:            02/5/1990

Dân tộc:                  Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

       - Chuyên môn: Cử nhân quản trị doanh nghiệp

        - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 

 Nguyn_mnh_quyt

Đồng chí:  NGUYỄN MẠNH QUYẾT
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Dương Huy

Năm sinh:               17/12/1989

Dân tộc:                      Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

       - Chuyên môn: Cao đẳng Quản trị kinh doanh. Đang học Đại học  hành chính

        - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 trng_th_thu_qunh

Đồng chí: TRƯƠNG THỊ THU QUỲNH
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Cẩm Tây

Năm sinh:                 23/01/1992

Dân tộc:                       Kinh

Trình độ:

    - Chuyên môn: Đại học tài chính kế toán

    - Lý luận chính trị: Sơ cấp

 

 chu_mnh_thng

Đồng chí:       CHU MẠNH THẮNG

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Bí thư Đoàn thanh niên phường Cẩm Trung

Năm sinh:               10/4/1987

Dân tộc:                     Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

          - Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

          - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 Phm_thanh_tng

Đồng chí:      PHẠM THANH TÙNG
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Phó Bí thư ĐTN Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả

Năm sinh:             10/12/1990

Dân tộc:                    Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

          - Chuyên môn: Bác sỹ

          - Lý luận chính trị: Sơ cấp

 

 Nguyn_thi_Duy

Đồng chí:      NGUYỄN THÁI DUY
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Phó Bí thư ĐTN Cơ quan chính quyền Thành phố

Năm sinh:               16/4/1990

Dân tộc:                     Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

       - Chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

       - Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 Phm_th_huyn_Trang

Đồng chí:    PHẠM THỊ HUYỀN TRANG
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Bí thư Chi Đoàn Ngân hàng CP Sài Gòn - Hà Nội

Năm sinh:              14/9/1988

Dân tộc:                     Kinh

Trình độ:

          - Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

          - Lý luận chính trị: Sơ cấp

 

 Trn_Thu_thy

Đồng chí:         TRẦN THU THỦY
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Bí thư Chi đoàn Cty CP Môi trường đô thị Cẩm Phả

Năm sinh:              08/02/1993

Dân tộc:                     Kinh

Trình độ:

          - Chuyên môn: Kỹ sư công nghệ môi trường

          - Lý luận chính trị: Sơ cấp

 

 _khi_sm

Đồng chí:       DỖ KHẢI SÂM
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Bí thư Đoàn thanh niên phường Cẩm Thạch

Năm sinh:           30/10/1989

Dân tộc:               Sán Dìu

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

          - Chuyên môn: Đang học Đại học Luật

          - Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 

 

Đồng chí:         VŨTHỊ VÂN ANH
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. Bí thư Đoàn thanh niên phường Cẩm Đông.

Năm sinh:              20/7/1990

Dân tộc:                   Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

      - Chuyên môn: Đang học Đại học Luật
        - Lý luận chính trị: Trung Cấp

 

 Nguyn_Thy_Chi

Đồng chí:      NGUYỄN THÙY CHI
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn thanh niên thành phố khóa XXI. TPT Đội THCS Quang Hanh

Năm sinh:              15/3/1987

Dân tộc:                    Kinh

Trình độ:

          - Chuyên môn: Đại học sư phạm ngữ văn
          - Lý luận chính trị: Sơ cấp

 

 Trn_Th_Thu_Hng

Đồng chí: TRẦN THỊ THU HƯƠNG
Chức vụ: TPT Liên Đội THCS Nam Hải

Năm sinh: 05/10/1985

Dân tộc: Kinh

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ:

          - Chuyên môn: ĐH sư phạm Âm nhạc; Đại học công tác xã hội
          - Lý luận chính trị: Sơ cấp

 

 

 


Tin cũ hơn:

Cập nhật ngày Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 08:56