• Tin mới
  • Văn bản mới
cuocthi-05

Sáng ngày 9/8, UBND thành phố và Thành đoàn Cẩm Phả tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích 7 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm. Đ/c Đinh Ngọc Chiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Để hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích, ngay từ đầu năm 2019, UBND Thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo nâng cao công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đến các thôn, khu phố trên địa bàn. Đặc biệt là giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho từng phòng, ban, đơn vị, phường, xã. 07 tháng đầu năm 2019, Trung tâm hành chính công thành phố phối hợp với Thành đoàn Cẩm Phả, Bưu điện Cẩm Phả, UBND các phường, xã tổ chức 48 hội nghị tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích cho trên 3.400 lượt đối tượng là cán bộ công chức, viên chức của các phường, xã; bí thư, trưởng khu, trưởng ban công tác mặt trận các thôn, khu phố; các hộ kinh doanh, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp thành lập các Tổ, đội thanh niên hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công thành phố và tại các phường, xã; tổ chức Hội thi “Thanh niên với văn hóa công sở và đạo đức công vụ” năm 2019 hưởng ứng chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng hiệu quả dịch vụ”.

Nhờ đó, 07 tháng đầu năm 2019, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 Thành phố cung cấp cho tổ chức, công dân trên cổng dịch vụ công của tỉnh là 248 dịch vụ trong tổng số 301 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, đạt 82,39%; các phường, xã cung cấp từ 40 đến 50 dịch vụ trong tổng số 96 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, đạt trên 45%. Số hồ sơ TTHC Trung tâm hành chính công thành phố tiếp nhận được qua dịch vụ công trực tuyến là 929 hồ sơ, trong tổng số 3553 hồ sơ tiếp nhận được từ các TTHC đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đạt 26,15%. Tại Bộ phận một cửa các phường, xã tiếp nhận được 2.916 trong tổng số 10.717 hồ sơ của các TTHC đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đạt 27,21%. Một số đơn vị đạt tỉ lệ cao như Phòng VH-TT, Phòng Tư pháp, Phòng Y tế, xã Dương Huy, phường Cẩm Sơn, Cẩm Thành. Tổng số kết quả giải quyết TTHC trả qua dịch vụ bưu chính công ích (không tính ngành dọc) đạt 848 hồ sơ.

Trao đổi, thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích

Tại hội nghị, lãnh đạo các phường xã, phòng, ban chuyên môn và đoàn viên, thanh niên đã cùng trao đổi, thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn.

Đ/c Đinh Ngọc Chiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Đinh Ngọc Chiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận những chuyển biến tích cực trong triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố 7 tháng đầu năm 2019. Đồng chí chỉ đạo trong thời gian tới các đơn vị, phường xã, phòng ban chuyên môn cần nêu cao trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời yêu cầu các phường, xã rà soát bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt là tiếp tục thành lập các tổ, đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích.