• Tin mới
  • Văn bản mới
cuocthi-05
16
Tháng 10 2018
Đoàn Thanh niên các phường xã tích cực triển khai tuyên truyền chính quyền điện tử, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố Cẩm Phả về việc phối hợp tổ chức các lớp tuyên truyền về chính quyền điện tử, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.

chinh_quyen_din_t_ng_bi

( Đồng chí: Nguyễn Đình Khánh - Bí thư Thành đoàn phát biểu ý kiến tại hội nghị tuyên truyền

đối với cán bộ các khu phố thuộc phường Cẩm Thịnh)

Trong thời gian vừa qua Đoàn thanh niên các phường, xã đang tích cực tổ chức các hội nghị triển khai tuyên truyền. Nhằm đào tạo nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về chính quyền điện tử của Thành phố Cẩm Phả; giúp người dân và doanh nghiệp chủ động, tích cực tham gia sử dụng các dịch vụ trực tuyến, giao dịch với cơ quan nhà nước trên môi trường mạng internet, đồng thời tham gia giám sát các hoạt động thực thi công vụ trong việc giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.

CQDT_Cam_Son_dang_bai

( Hội nghị tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên phường Cẩm Sơn )

Các hội nghị tuyên truyền còn nhằm hướng dẫn cho người dân nắm được các bước khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm hành chính công thành phố Cẩm Phả, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các phường, xã nhằm khai thác sử dụng hiệu quả các tiện ích, các thông tin dành cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng internet.

Chnh_quyn_in_t_dang_bi

( Hội nghị tuyên truyền trong cán bộ, tổ dân, nhân dân các khu phố phường Cẩm Tây)

Hướng dẫn các cán bộ khu phố và người dân biết truy cập Internet, biết đăng nhập hệ thống chính quyền điện tử của Thành phố và thực hiện các giao dịch điện tử, thực hiện tốt các dịch vụ hành chính công trong thời gian tới.

CQDT_dang_bai

( Hội nghị tuyên truyền trong Đoàn viên thanh niên phường Cẩm Thịnh)