• Tin mới
  • Văn bản mới
15a879107978408ca8253ea2bb273774-962

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố Cẩm Phả về việc phối hợp tổ chức các lớp tuyên truyền về chính quyền điện tử, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.

chinh_quyen_din_t_ng_bi

( Đồng chí: Nguyễn Đình Khánh - Bí thư Thành đoàn phát biểu ý kiến tại hội nghị tuyên truyền

đối với cán bộ các khu phố thuộc phường Cẩm Thịnh)

Trong thời gian vừa qua Đoàn thanh niên các phường, xã đang tích cực tổ chức các hội nghị triển khai tuyên truyền. Nhằm đào tạo nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về chính quyền điện tử của Thành phố Cẩm Phả; giúp người dân và doanh nghiệp chủ đ